Mangas de película

Tipo de produto
Largura [mm]
80
80
1300
1300
-
Comprimento